Moj dragane što ne dođe

U zaborav sve mi prođe

Što ne dođe na Komove

Međ jablanje i dolove

 

Čekala te ovog ljeta

O ljubavi moja sveta

Na izvoru Margarite

Među dvije jele vite