Vila vilu preko Koma zvala

O vilice moja drugarice

Jesi l’ na Kom na planinu bila

Jesi l’ vode s Margarite pila

Jesi l’ brala s Ljubana jablana

Jesi li bilja brala gorofilja

Da lijecis rane u junaka