Kako u svojoj knjizi "Pleme Vasojevići" piše profesor dr Radoslav Jagoš Vešović, od tri bratstveničke grupe ovog plemena, najjača i najbrojnija je ona koja je postala od Vasovog najstarijeg sina Raja. Nju čine tri podgrupe bratstava: Lopaćani, Dabetići i Kovačevići.  

Lopaćani su:

Raketići, Radulovići, Popovići odnosno Vešovići, Marsenići, Vulevići, Bojovići, Ðukići, Miloševići, Velidžiknići, Čukići, Golubovići, Lalevići, Rajičevići, Ivanovići, Novovići, Vašovići, Pavićevići, Dragićevići, Mikovići, Neradovići, Aleksići, Vukašinovići, Spasojevići, Stojanovići, Stojkovići, Vukićevići, Boričići, Labani, Mijovići, Radunovići, Radivojevići, Vukanići, Ugrenovići, Jelići, Perovići, Mirkovići, Ivanovići, Kikovići, Karadžići, Šakovići, Folići, Zulevići ...

Opširnije...

Bajići

Jočići

Mićovići

Savovići

Vukićevići

Bojičići

Joksimović

Milačić

Štipalji

Vukovići

Cemovići

Jovovići

Miškovići

Stijovići

Zečevići

Ćeranići

Kruščići

Nedići

Turovići

 

Ćorci-Šunjevići

Leposavići

Novovići

Vučeljići

 

Delevići

Markovići

Saičići

Vučevići

 

Dubaci

Maslovarići

Šarbajići

Vujovići

 

Fatići

       

Aleksići

Ivanovići

Mašovići

Pejovići

Vasović

Bojovići

Jelići

Mijovići

Perovići

Vešović

Boričići

Jolići

Mikovići

Popovići

Vugdelići

Cukići

Jovanovići

Miloševići

Raičevići

Vukanić

Djeković

Karadžići

Mirkovići

Raketići

Vukašinović

Đokovići

Kikovići

Mišovići

Sakovići

Vukićevići

Dragovići

Laban

Mušikići

Šikovići

Vukovići

Đukići

Lalevići

Neradovići

Spasojevići

Vulevići

Folići

Marijanovići

Novovići

Stojkovići

Zulevici

Golubovići

Markovići

Odovići

Tomovići

 

Ilijić

Marsenići

Pavićevići

Ugrenović

 

Arsenijevići

Đolevići

Lakićevići

Novovići

Stanislavići

Bakići

Garčevići

Lalići

Osmajlići

Zonjići

Ćirovići

Grozdanići

Laskovići

Palevići

Žurići

Dabetići

Ilići

Lašići

Protići

Vulinići

Deletići

Ivanovići

Lazarevići

Radunovići

Dabići

Dragojevići

Kojići

Lekići

Rajovići

Mišnići

Drndari

Kuburovići

Mirčići

Rosanići

Čaprići

Đekići

Labovići

Mitrovići

Stanići

Morakovci

 

Akovici

Jojići

Mićovići

Rakići

Vojvodići

Aletići

Jukići

Miketići

Ružići

Vuksanovići

Bacanovici

Kastratovići

Milovići

Šarovići

Vulići

Bradići

Katanići

Novičići

Savići

Zekići

Dedovići

Marijanovići

Obradovići

Simovići

 

Đinovići

Martinovići

Otaševići

Stanići

 

Đurišići

Medonjici

Plavšićii

Taijići