Kom se
Plavi
Javi
Na Trnovoj glavi
A
Zeletin
Sivi
Tada mu se privi
Te sa Crnogorom


Zapjevaše
Zorom

 

Crnogora
Mora sama iznad gora
Da dozove Ravni

Dok se Mojan diči
Što na Vilu liči
I Štavna se ravna

I ona se zori
Što
Po svojoj gori
Bijele vlasi kvasi

Veljeg krša
Mali
Mrša

Na Carine
Zima
Zine

Kroz katune
Runa
Vune

Kod usova
Jela
Nova

A Mojanska među stijene
Čeka makvu da je krene

Crne bare
Vrve
Zborom
Perućičkim razgovorom

Ta
Dolinom huči žedna
Svojim tokom
Do zla
Ledna

Vrpolji se kroz vrbake
I valove
Svoje
Jake
Jača novim smetovima
Potocima
Dah uzima

Preko Broda
Ko da hoda

Tako teče
Put Đulića
Kao pjesma od mladića

Dulipolje
Pod trnovu glavu
Lijepo selo
Ćuti svoju slavu

Košutiće
Carsko bilo snijeva
Svoga roda pjesmu
Glasno pjeva

I tu pjesmu
Drugoj strani šalje
Da Mimiće razvedri
I Alje

Košutiće
Sa dvije strane
Teško da mi u stih stane

Jošanica
Poslednja stanica
Nekad bila ravna uzdanica

Japan
Nije država već selo
Ispod Štavne
Zimsko posijelo
Što je vrelo
Tu je i dovrelo
To je ono
Bogu
Iza nogu.

 

 

 

Mojanska Studenica

 

Zoran D Babović