Biljni i životinjski svijet Komova predstavlja jednu od najvećih ekoloških vrijednosti i potencijala koji je veoma lijepo u svojoj knjizi "Život na Komovima" obradio Bogdan Labović, pa ćemo koristiti dobar deo njegovih zapažanja da bi što bolje predstavili  ovaj rezervat raznovrsne vegetacije.

"Čak do samih vrhova komskih prostiru se velike površine pokrivene gustom zelenom travom i raznobojnim šarenilom cvijeća". Planine, na kojima počivaju Komovi ( Ljuban, Rogam, Carine, Mojanska rijeka,Varda i Štavna) su, sa svojom zelenom travnatom vegetacijom i pašnjacima veoma bogate u regionu.