Andrijevička čitaonica osnovana je 27.01.1892.godine. To je prva čitaonica na sjeveru Crne Gore. Po starosti je odmah iza cetinjske čitaonice, koja je osnovana 1868.god. Osnovana je pod pokroviteljstvom Knjaza Mirka. Na dan osnivanja upisano je 40 članova, među kojima je bilo 12 nepismenih. Nepismeni članovi nijesu imenovani, no to nije važno. Važno je zapravo to da su i nepismeni ljudi shvatili značaj knjige i širenje prosvjete i kulture.

Novoosnovana čitaonica imala je i dva dobrotvorna člana i to:  Vojvoda Gavro Vuković i Miljanić. 13.01.1892. god. Održana je skupština i izabrana uprava čitaonice. Skupština je donijela odluku da čitaonica dobija sledeće listove: „Glas Crnogorca“, „Prosvjetu“, „Dubrovnik“, „Bosansku Vilu“, „Veliku Srbiju“, „Stražilovo“. Knjaz Mirko ju je pretplatio na „Neven“ a Pavle Rovinjski na „Ruski Kurir“ (svi ovi podaci mogu se naći u „Glasu crnogorca“ br.7 od 13.02.1893.god. u centralnoj narodnoj biblioteci na Cetinju).

 

Čitaonica živi organizovanim životom od 13.02.1911.god. Tada su usvojena pravila koja je iste godine objavio „Glas crnogorca“ u 38 broju. Pravila imaju 34 člana i 7 cjelina, ime i cilj, sredstva, članobe čitaonice, upravu, skupštinu... pravila su objavljena nakon 10 godina od osnivanja, pa se smatralo da je ona prekinula rad. Andrijevičani se sa tim nijesu složili, pa su pregledali tadašnju periodiku i ustanovili da čitaonica nije prekinula rad do balkanskih ratova.

Knjižni fond je prikupljan: ulozima članova, zavještanjima, poklonima. Prije spaljivanja jula 1944.god. čitaonicaje imala 14.000 knjiga mahom rariteta. Posjedovala je prve radove Pavla Rovinjskog. Čitaonica je nekoliko puta pljačkana, a 1944.god. Balisti su iznijeli knjige na ulicu i spalili. Tako da biblioteka ne posjeduje ni jednu knjigu sa starim pečatom. Po završetku II sv. rata biblioteka je obnovljena.

Tužna je sudbina ove čitaonice. U toku svoga postojanja od 118 godina, doživjela je petnaest odiseja. Tek je 1959.god. smještena u zgradi SO Andrijevica. Od tada radi kao čitaonica i biblioteka „Njegoš“. U podrumskim prostorijama SO Andrijevica ostala je  do 17.07.2008.god. kada je konačno preseljena u nove prostorije doma kulture.

Danas je biblioteka smještena u 180 m2 zasluženih bar zbog svoje istorije. Biblioteka raspolaže sa 11.000 tomova, od toga naslova 6.540, sa tendenciom rasta. Zahvaljujući novom prostoru i broj čitalaca se povećao. U 2009.god. je imala 130 članova a posjetilaca preko 260. Biblioteka posjeduje za svakog po nešto i to: stručnu literaturu, obrazovno istorijsku kao i školsku itd.

Biblioteka organizuje i književe večeri kao i likovne izložbe. Dobila je na poklon, legat od 37 slika od slikara Mila Stojkovića, koji živi i radi u Beogradu a rođeni je Andrijevičanin. Danas biblioteka radi pod nazivom „Narodna biblioteka“ u okviru Centra za kulturu i sport u Andrijevici.

 

Izvor: Mirčić Jovanka