Kako su dobila imena mjesta Nožica, Ptič, Duške, Kami, Slacko, Širalije, Lopate, Tuzi i Liman do? Vasojevićko predanje kaže, da je rodonačelnik plemena Vaso došao preko Vjeternika na Jablan, gdje se sa porodicom smjestio u kući jednog bratonoškog kneza, sa kojim se pobratimio. On i pobratim pošli su kroz Lijevu Rijeku da pogledaju zemlju. Kada se Vaso uveče vratio kući, znatiželjnoj porodici je ispričao svoje zapažanje

U blizini rijeke ima jedna  n o g a  zemlje, gdje bi se mogla kuća načiniti; na drugom, opet, mjestu takođe malo lijepe zemlje, koliko  p t i č i j e gnijezdo; blizu njega jedan komadić zemlje, lijep kao d  u  š  a, dalje jedan komadić k a m e n i t e zemlje. Malo dalje jedna ravnina, gdje mu je konj s l a t k o pasao, blizu ovoga lijepo mjesto za katun i  š i r e v i n u za ispašu stoke, sem toga i jedna l o p a t a ravne zemlje, gdje bi najradije kuću načinio, da nije daleko od pobratima; još je pričao kako ga je obuzela  t u g a , kada se popeo na brdo iznad ovog mjesta (Ivovik), jer je bila samo gora i "pustahija" (Trebešička dolina) i kako je na protivnoj strani rijeke vidio jedan do, gdje bi mogao svezati Lima (tako mu se zvao konj) da pase.

Prema tim Vasovim riječima, kaže predanje, dobila su ta mjesta svoja imena.

 

Milutin Osmajlić