Aranđelovdan, stara slava svih Vasojevića. Hrišćanstvo Arhangela Mihaila smatra zaštitnikom Univerzalne crkve i prvim od sedam arhangela, kao i pobjednika Lucifera i Satane.

Zbog toga se u umjetnosti uvek predstavlja u oklopu sa podignutim mačem ili kopljem kako prijeti demonu ili zmaju.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Arhanđela Mihaila ili Arandjelovdan u mjesecu novembru. Aranđelovdan, koji je u Srbiji i Crnoj Gori, prema broju vjernika koji ga slave, na drugom mjestu, posle svetog Nikole.

Prema učenju Crkve, u početku, kada je Bog stvarao svijet, sem vidljivog ili materijalnog, najprije je stvorio duhovni, nevidljivi svijet - duhove. U početku svi duhovi bijahu dobri, ali se jedan, Denica, odmetnuo zbog velike moći koju je dobio od Boga, pa je postao neposlušan, čineći mnoga zla. Tada su se duhovi podijelili na dobre i na zle, na anđele i demone.

 

Grčka reč angelos znači vjesnik, a demon - pakosnik. Arhangel Mihailo smatra se predvodnikom nebeske bestjelesne sile, a ime mu znači – onaj koji je kao Bog.

Anđeli nemaju tijela, ali se na ikonama prikazuju u ljudskom obliku. Živopišu se kao mladi ljudi i zbog toga što nemaju tjelesnih želja i briga kao ljudi. Anđeli su uvijek obučeni u bijelu odjeću, plaštove, u znak čistote i nevinosti, a samo se arhistrat Mihailo živopiše u odijelu, kako su, u davna vremena, nosile vojvode. Pošto nemaju ničeg tjelesnog, pretpostavlja se da nemaju ništa što bi im kvarilo i ružilo mladost i ljepotu, zato su anđeli vječno mladi i lijepi.

Anđela je sedam, a imaju devet činova. Sveti arhanđel Mihailo slavi se u novembru, jer je to deveti mjesec posle marta, u kojem je stvoren svijet. Anđeoski činovi su: šestokrili Serafimi, mnogooki Heruvimi, bogonosni Prestoli, Gospodstva, Sile, Vlasti, Nacala, Arhanđeli i Anđeli, a svima je predvodnik arhanđel Mihailo. Među anđelskim činovima, prema učenju Crkve, savršeno je slaganje, ljubav, jednomislije, jednodušnost, pokoravanje jedno drugom, a svi skupa pokoravaju se volji Božjoj. 

Aranđelovdan se proslavlja isto kao i sve druge krsne slave, pripremom slavskog kolača, žita i vina, i osveštanjem koje obavlja sveštenstvo crkve. U narodu postoji pogrešna tradicija da slavari ne spremaju žito (koljivo) za Aranđelovdan, jer kažu da je Arahngel Mihailo "živi svetac". Arhangela Mihajla je kao porodičnog zaštitnika poštovala srpska vladarska dinastija Nemanjića.