Najimpresivnija dolina Ljevorečko-Kraljskog Koma je Ljubaštica nastala oticanjem velikog lednika iz ledničkog ležišta Medjukomlja. Ime je dobila po visorani Ljuban, pa se i čitava dolina ispod Štavne i Ljubana sa rijekama i poticaima naziva Ljubaštica. Tu nastaje i reka Ljubaštica, čije pritoke dotiču sa Ljubana.

Za Ljubašticu su posebno vezani Kraljani, ali i Peovčani i Božićani koje je ova dolina skrivala od brojnih osvajača i drskih pljačkaša tokom burnih vremena. Ljubaštica je i jedan od prvih Vasojevičkih katuna.

 

Kako u svojoj knjizi "Život na Komovima" piše Bogdan Labović, u pijesku rijeke Ljubaštice istraživanja nekih geologa potvrdila su da  ima i zlata. U svakom slučaju,ova  dolina s pravom može da ponese naziv zlatne,doduše, više iz nekih bivših  vremena kada je na ovom mestu bilo  jedno od najvećih staništa srna, zečeva i brojne druge divljači i biljnih vrsta. Danas je mngo toga uništeno za čim mještani, oni koji dušom vole Komove ,ovako pjevaju: "Oj, lijepa Ljubaštice, nagrdiše tvoje lice ...." i nadaju se da će priroda pobjediti neodgovornog svog "sina" -čovjeka.