Selo Zabrđe u Vasojevićima (opština Andrijevica) prostire se na lijevoj obali Lima. Ima površinu od 34,61 km2. Pruža se između sela Slatine (na jugu) i Trešnjeva (na sjeveru). Planinski atar seže do granica sa opštinama Kolašin ( Ključ, na 1.897m. te Ćupovi na 1.885m.),i opštinom Berane (na planini Jelovici). U Crnoj Gori postoje još četiri sela sa ovim imenom, u opštinama Plužine, Pljevlja, Hercegnovi i Cetinje, ali nemaju nikakvu zajedničku istorijsku vezu, sem da se nalaze iza nekog brda.

Milutin Osmajlic