Učitelj Miloš Vuković, rođen 1835. godine u Košutićima, odvajao je od ostale djece svojom bistrinom. Tu njegovu karakteristiku zapazio je iguman Mojsije Zečević, i pomogao mu da upiše Bogoslovsko-učiteljsku školu u Srbiji.

Nakon ove uspješno završene škole upisuje Bogoslovsku školu u Petrovgradu, o trošku Petrogradske partijaršije. Proveo je Vuković 12 godina u Rusiji, završio školu i vratio se u rodne Košutiće da širi kulturu i pismenost u Vasojevićima

Miloš Vuković je zajedno sa Petrom Vulićem osnovao poznatu "Vasojevicku univerzu"

 

U narodu i danas traju i rado se ponavljaju njegove mudre izreke: “Ako hoćeš da budeš grana, pomoli se Bogu da budeš stablo”, ili “Ne budi luk da potruješ sav svijet, ni med da te poliže svako”, “Slana ne pada da slomi stablo, nego da pomori lišće”.
Pop Miloš Vuković umro je i sahranjen u zavičaju, tu kraj crkve Vaznesenja Gospodnjeg u
Konjusima, za čiju gradnju Mitrofan Ban dade blagoslov 1892. godine.