Jovan Zonjić, Vasojević, rođen na Cetinju 1907. Poslije završene Umjetničke škole u Beogradu 1931.godine , nastavlja studije na Ecole des Beaudž Arts u Parizu , gdje boravi do 1939.godine.

Za njegov pariski stvaralački period karakteristične su slike koje seodlikuju čvrstom modelacijom , rađene u toploj kolorističkoj gami u tamnocrvenim tonovima. Kasnije ( poslije rata ) slika crnogorske pejzaže i mrtvu prirodu koji se odlikuju svedenom paletom sa nekoliko sivih tonova.