U osamnaestoj godini (1865.g.) postao je plemenski kapetan.

U doba velikih bojeva Vojvoda Lakić bio je podkomandir komandiru Todoru Vukoviću, a 1909. god. Knez Nikola postavio ga je za ministra unutrašnjih dela.

Imozantna pojava znalačko-psihološkoga pogleda, razdvojene sijede brade srednjega rasta, ali temeljita, nikada nebi odao nijednim gestom, da je seljački glavar komskih gorštaka. Zdrava seljačka pamet ničim nepomućena, već naprotiv obogaćena djelima Tolstoja, Šekspira, Karlalja, Smajlsa. Samouk kao i ovi velikani pera! Preko crnogorskoga odijela prebaci dolamu postavljenu vučetinom, pa pojaše konja tako meraklijski, kako je rijetko ko umio, vidjeti ga kada zagusla ideal slikara a pjesma zanos Dinarca.