Rođena je 1913. godine u selu Zabrđu kod Andrijevice, od oca Vukašina Bakića i majke Jele, rođene Zečević iz Vinicke kod Berana. Osnovnu školu i višu realnu gimnaziju završila je u Beranama 1933. godine. Pravni fakultet u Beogradu, kao student generacije, završila je u rekordnom roku. Po završetku studija bila je postavljena u Sreskom sudu u Beranama na dužnost sudijskog pripravnika, a 1940. godine na istu dužnost u Pljevljima, potom u Istoku (Metohija). Ratne godine je provela u selu Buču kod Berana, pošto je bila udata za sudiju Nikolu Mikovića, ratnog četničkog komandanta, ubijenog 1945. godine negdje u Sloveniji, prilikom četničke odstupnice. Po oslobođenju, bez obzira na muževljevu prošlost, Jasna je postavljena 1948. godine, zbog izuzetnog pravničkog znanja,na dužnost pravnog savjetnika u Ministarstvu pravde Republike Crne Gore na Cetinju, potom u Ministarstvu trgovine.

 

Od 1952. radi u Privrednom sudu u Bijelom Polju, a od 1954. u Privrednom sudu u ondašnjem Ivangradu. Od juna 1969. godine,Jasna je sudija u Opštinskog suda, sve do penzionisanja.

Jasna Miković je umrla 1992. godine i sahranjena je na groblju u Donjim Lugama kod Berana, pored majke Jele, koja se po Vukašinovoj pogibiji na Skadru 1913. godine udala za donjoluškog kmeta Jovana Osmajlića, i braće po majci, Vladimira i Mila, koji pogiboše 1944. godine od "bratske" komunističke ruke.
Jasna je bila prva žena u Vasojevićima sa diplomom pravnog fakulteta. Ondašnji crnogorski list "Zeta" pisao je o njoj sa posebnim pijeteto.
Uz znamenitu Divnu Veković, Jasninu blisku prijateljicu i kumu, Vasojevići su se već skoro čitav vijek ponosili ovim divnim i uspješnim ženama, pretečama savremenih Vasojevki -u svakom pogledu.

 

Milutin Osmajlic