Ono što je do sada bilo malo poznato, u planinskom kraju, u samom podnožju Komova, nekoliko kilometara od Andrijevice, u selu Košutićima, otkopani su ostaci stare crkve.  Naime, na lokalitetu zvanom Namastir, na osnovu sačuvanih priča i legendi, prije sedam godina zaista su otkriveni ostaci temelja i zidova starog vjerskog objekta, a avgusta 2008. godine i ostaci druge crkve. Nesumnjivo se radi o veoma starim crkvama, koje spadaju u najstarije do sada otkrivene u Polimlju, kakvih nema na prostorima današnje Budimljansko-nikšićke eparhije. Po kazivanju stručnjaka iz Polimskog muzeja, koji su vršili iskopavanja na ovom izuzetnom arheološkom lokalitetu, radi se o vjerskom objektu iz ranog hrišćanstva, iz petog ili šestog vijeka. Raspadom Rimskog carstva, na istočno i zapadno, u vrijeme cara Justinijana, ove teritorije su pripale Vizantijskom carstvu. Dalje, stručnjaci iz ove eminentne beranske ustanove, smatraju da je u Namastiru bilo sjedište episkopije, kao i na Zlatici, Samogradu i u više mjesta na Primorju, početkom uređivanja vizantijske države i hrišćanstva.
U zidu crkve otkrivena je grobnica, neka vrsta kapele, vjerovatno osnivača ovog episkopskog sjedišta, koji je u njoj i sahranjen. Njegovi ostaci su privremeno zaštićeni i čekaju konzervaciju, kao i tri gvozdena krsta. Na skrovitom mjestu iznad crkve pronađeno je i oružje (bodež) i keramički materijal, koji datiraju iz šestog vijeka.

U barskom Ljetopisu popa Dukljanina pominje se župa zvana Dobra rijeka (današnja Zlorečica) koja se prostirala od Komova do Andrijinog grada (vjerovatno današnja Andrijevica). U njenom središtu nalazio se Namastir kao sjedište episkopije. Moguće je da je to bio manji grad sa vjernicima i sveštenstvom.

Milutin Osmajlic