Komovi imaju veoma razgranato razvodje mnogih rječica, potoka, potočića koje teku sa ove planine prema Tari i Limu . Zbog broja izvorišta, rječica i potočića, (mještani okolnihn sela tvrde da ih ima preko sedam stotina) Komovi su, bez sumnje, jedan od najvećih hiroloških čvorova na Balkanu, a možda i u Evropi. Izdvajaju se i po tome što su neki izvori, poput izvora na Carinama, Crnih izvora na Rogamu i izvora na Iglenovu polju, na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi.