Rijeka Tara poznata kao „SUZA EVROPE“ nastaje ispod Komova i u njenom slivu su tri rijecne mreže koje spadaju u rejon Komova.

Prvi sliv čine potoci i rijecice koji se slivaju u riječnu mrežu Veruše koja sa drugom riječnom mrežom.Opasanicom čini rijeku Taru. Treća i najveća riječna mreža je ispod Komova.

Kristalno čista, tirkizne boje reka Tara je  sa svojim malim ali mnogobrojnim pritokama stvorila rečni tok dužine 149 km i usjekla najdublji i naljlepši kanjon u Evropi i drugi u svijetu. Kanjon dužine 96 km na pojedinim mjestima dostiže do 1300 m visine i predstavlja jedinstven rezervat biljnog i životinjskog sijeveta i istovremeno je najveći rezervoar pitke vode u Evropi.

Rijeka Tara je i granična linija između Bosne (Republika Srpska) i Crne Gore. Na Šćepan Polju Tara se spaja sa rekom Pivom stvarajući novu reku, Drinu.