Narod veli  "gdje je voda - tu je ljudska sreća". Da je tako govori i priča o nastanku Bukumirskog jezera u podnožju Komova....

Jezero se nalazi na zaravni, oivičenoj sa svih strana visokim liticama,iznad Brskuta,Kuča i Veruše, a do njega se dolazi asfaltnim putem od Podgorice uz Kuče, ili od Podgorice uz Lijevu rijeku, preko Veruše i Mokre.

Opširnije...

Rajova Rijeka izvire ispod planine Lise, tačnije ispod Slatinskog katuna, formirana od tri komska potoka. Sa desne strane u Rajovu Rijeku uliva se mnoštvo izvora i manjih potoka: Brestov Do, Vranjak,Vrelo,Laz, Žunjački Potok, Jagodnjak, Ravni Lom, Jelar, Trešnjevička reka, Laništski i Ornički potok. Sa leve strane: Parlog, Laščić, Radmilički Potok, Bakin Potok, Gnjili Potok i Suvi potok.

Opširnije...

U oblasti Lijeve Rijeke teku rječice  koje pripadaju slivu Morače: Rijeka,(izvire ispod Ivovika), koja se sastoji od: Lopatske rijeke i Kovačkog potoka (izvire ispod Raškovog Guvna i Planinice). Ispod Nožice, rječica se uliva u rijeku Kuckaju, koja izvire ispod Ptiča i teče prema Brskutu, po kome nosi ime u toku od tri kilometra, Nožica, a onda se u nju uliva rječica Brskut - praveći Malu rijeku, koja se, na Bioču, uliva u Moraču, čijem slivu pripada i Trebešica, koja izvire sa druge strane Ivovika. 

Sliv rijeke Tare, preko rječice Vrmoše, vodi u sam tok Tare, silazeći preko tijesnaca zvanog Grlo veruško. Kod uvira Veruše u Opasanicu, ispod samih Komova, stvara se rijeka Tara. To je oblast obilnih pašnjaka, sa mjestima : Veruša, Bukova Poljana, Kraljske Bare i Vranještica. Rijeka Drcka ima izvore pod samim Trešnjevikom i Ljubanom, i nakon uvira Vranještice u nju, kod Kraljskih Bara, uliva se u Taru kod Mateševa. Vode svuda ima u izobilju - hladnih vrela i potoka, koje sve prima sliv Tare.

Opširnije...