Gledala sam s Koma plava kako vjetar zamotava

gledala sam s Koma plava kako vjetar zamotava i gledala

bijele brave niz Komove kako jave

i gledala

bijele brave niz Komove kako jave

 

Gledala sam sa svih strana Kulevića Radovana

i gledala

sa svih strana Kulevića Radovana

Gledala sam grad Berane toj varoši nema mane

i gledala

grad Berane toj varoši nema mane

Gledala sam sa vrh Koma Kuče Marka Miljanova

i gledala

sa vrh Koma Kuče Marka Miljanova

Gledala sam Kolašina mala varoš al' je fina

i gledala

Kolašina mala varoš al je fina