Pjeva seva s Mateseva,
lete ptice s Planinice,
huji jelje Jelovice;
brsti jare, pored Tare,
jezde kola kroz Drndare!
Katuni se komski puse,
kose kosci sred Veruse,
a, iz crkve, sa Carine
kadi tamjan Podkomine

 

Klikce oro sa litice,
pjeva djeva s Vrnjestice,
guce golug s ljubastice:
na sve strane huji gora,
prska sunce s Visitora!...


Momcilo M. Labovic

iz knjige VIDICI I TAMNICI (god. 2012)