„Jedan Stijović iz Sućevske kod Andrijevice, prilikom nekog veselja, nazdravi: ’Uzdravlje vojvode Miljana, popa Mašana, Panta Cemova, Zarije Bakića, Zarije Protića i Mira Dedovića!’“.

Pošto je još naređao neke glavare i nazdravio svim Vasojevićima, jedan od glavara mu dobaci:  - Ne zaboravi, Božo, i onoga sa Cetinja ( misleći na knjaza Nikolu). Veliki je čovjek, samo da je Vasojević, još bolji bi bio!“

Milutin Osmajlić