U eparhiji Budimljansko- niksickoj nalaze se Manastiri:

 

Đurđevi Stupovi

Manastir Nikoljac

Manastir Piva

Manastir Kosijerevo

Manastir Župa Nikšićka

Manastir Dobrilovina

 

Manastir Bijela

Manastir Podmalinsko

Manastir Kaludra

Manastir Zagrađe

Manastir Šudikova

Manastir Voljavac

Manastir Podvrh

Manastir Somina

Manastir Majstorovina

Manastir Kičava

Manastir Bliškova i

Manastir Brezojevica.

 

Porušeni manastiri u eparhiji Budimljansko-nikšićkoj

 

Manastiri koji su porušeni:

 

Manastir Kladnik

Manastir Uroševica

Manastir Crnča

Manastir Čečevo (NAMASTIR)

Manastir u Bošiće

Manastir Vranštica

Manastir Sokolac