"Kuću ne treba graditi tamo gdje se ne vide Komovi", rekao je jednom prilikom poznati naučnik etnolog Jagoš Vešović, autor poznate knjige o plemenu Vasojevića.

Ovaj čovjek o kome se zna da je bio istraživač i naučnik ne zna se da doktorirao na djelima Lava Tolstoja i da je u svom zavičaju Bukovoj Poljani kod Kralja živio isto kao i Tolstoj u Jasnoj  Poljani zbog čega su ga i zvali "Tolstoj iz Bukove Poljane".