U svojoj knjizi "Crna Gora i slovenske zemlje"  ruski putopisac Jegor Kovaljevski koji je 1841. godine boravio u Crnoj Gori, ovako piše: "Evo nas na visini Komova, ka cilju svojih davnih želja. Kako se lijepo ovdje diše... 

Na glavi Koma dvoglavog nalik slovenskom orlu uzvisio se iznad stijene pramen dima. Šta bi to bilo, upitao sam Crnogorca, piše dalje Kovaljevski.

Izgleda da naših nema na toj strani, a i vatru im je zabranjeno nalagati.

Ne, to nijesu naši, a ni tuđinci, odgovorio je značajno Crnogorac.

Pa čiji je dim onda?

Tamo se već odavno naselila vila i očigledno hoće da pokaže kako joj je milo što smo došli, bilježi Kovaljevski.