U nekim enciklopedijama se kaže da je jedna od najupečatljivijih slika pogled na Andrijevicu iz pravca Murine.

Naime, kada je krajem 70-tih godina prošlog vijeka ugledao taj prizor, kaže se u tekstu, znameniti svjetski arhitekta Ciborovski, streknuo je od ushićenja. Oni koji su mu pravili društvo čuli su ga da kaže: "stara Varšava, budvanski Stari grad i Andrijevica, to su tri najosobenije arhitektonske cjeline u Evropi". 

U svakom slučaju, ni manje varoši ni veće prošlosti.