Komske rijeke i potoci, baš kao i rijeke Lim i Tara u koje se ulijevaju, bogate su raznovrsnom ribom, prije svega, mladicom i lipljanom. Medjutim, kraljice planisnkih voda su  potočare , zvane potočne pastrmke ...... Potočara je najplemenija riba voda čistih i bogatih kiseonikom. Najveći primjerci lovljeni su u Limu, a dostizali su težinu od dva kilograma, mada je ova riba, po pravilu mnogo manja. Vitko tijelo krase joj crvene pjege, a klasičan je predstavnik grabljivica jer napada sve što se u vodi i nad njom pojavi. Ribolovci je love na vještačku mušicu i varalicu, krilovovci je htavaju na žive mamce, a najčešće na glistu, skakavca i peša.