Najveća salmonidna riba komskih voda, mladica, gospodarica je njegovih bukova. Tamo gdje salmonide žive  ta voda slobodno može da se pije... Kada je sagradjena brana za hidrocentralu kod Priboja prekinut je prirodni put mladice koja je iz Drine u Lim  dolazila na mrešćenje.  Uprkos svemu mladica se održala u ovom toku rijeke Lim. Najbolje "radi", kažu iskusni ribolovci, u novembru kada padne prvo paperje snijega.

Lim je bogat i plemenitom ribom zvanom lipljan, koje još ima u Zlorečici ali i u Kuckaji koja je dugo godina važila za jednu od najbogatijih lipljanskih voda u Evropi. Lipljan je oprezna riba, rijetko ukusnog mesa, koju nije lako prevariti. Najveću pažnju traži onda kada je na udici, ima meku usnu i ribolovcu ne oprašta ni najsitniju grešku.