Pjeva seva s Mateseva,
lete ptice s Planinice,
huji jelje Jelovice;
brsti jare, pored Tare,
jezde kola kroz Drndare!
Katuni se komski puse,
kose kosci sred Veruse,
a, iz crkve, sa Carine
kadi tamjan Podkomine

Opširnije...

Vila vilu preko Koma zvala

O vilice moja drugarice

Jesi l’ na Kom na planinu bila

Jesi l’ vode s Margarite pila

Jesi l’ brala s Ljubana jablana

Jesi li bilja brala gorofilja

Da lijecis rane u junaka

"Kom planina puna brava,
Među njima čoban spava.

On ne spava, nego drijema,
Jer tvrdoga sana nema.

Na um su mu bijeli bravi,
Neda da ga san prevari!"

 

Mita

Po vjervovanju ljudi sa Komova,  po komskim šumama i visovima žive vile.  Komske vile su posebne, jer kako narod tvrdi, imaju antropomorfnu moć. Mnogi ih prizivaju, mnogima se javljaju. Neke su dobre, druge,  pak, zle. Voda Margarita na Komovima poznata je po vilama, a omiljeno mjesto okupljanja im je na Ljubanu.

Vile na Komovima žive u vazduhu, na zemlji i u vodi. Njaviše ih ima u oblacima i u visokim vrhovima. Zato ih zovu nagorkinja, zagorkinja, bijela, vila i bjelogorka, komska vila.  Po narodnom vjerovanju vile su začinjane iz rose i trave, pa vila o samoj sebi govori u mnogobrojnim pjesmama posvjećenim komskim vilama ovako:

"Mene je gora rodila/ u zelen list me povila/ jutarnja rosa padala/ mene je vilu dojila./Od gore vjetrić duvao/ mene je mladu njihao/.

Opširnije...